• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Download routebeschrijving

In contact met mijn cliënten gelden de bepalingen en beroepscodes/profiel van de LVNT.  Ik ben net als iedere andere zorgaanbieder gehouden aan de Wkkgz, geregeld in de klachtenregeling en –functionaris van de LVNT/RBCZ, plus de SCAG (geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg).

Daarnaast ben ik verplicht, net als iedere andere zorgaanbieder, met iedere cliënt een schriftelijk ondertekende behandelingsovereenkomst af te sluiten. In deze overeenkomst staan de wederzijdse rechten en plichten vermeld. De behandelovereenkomst kun je downloaden en printen en ingevuld meenemen naar het eerste consult.

Download Algemene voorwaarden Download Behandelovereenkomst

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten). Daardoor zullen veel zorgverzekeraars het consult geheel of gedeeltelijk vergoeden. Dit kunt u navragen bij uw eigen verzekering.

Daarnaast ben ik aangesloten bij de RBCZ. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de alternatieve en complementaire geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, zorgverzekeraars en cliënt.

Als u een klacht heeft over de behandeling kunt u dit kenbaar maken. We gaan samen in gesprek om tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit dan kunt u dit kenbaar maken via de klachtregeling van mijn beroepsvereniging (LVNT). Via de beroepsvereniging ben ik aangesloten bij een geschillencommissie (SCAG), waar ook voor u als cliënt een klachtenfunctionaris is aangesloten.

 

Kosten

Intake 1,5 uur € 95,00
Natuurgeneeskundig consult 1 uur € 75,00
Ontspanningsmassage 1 uur € 65,00
Ontspanningsmassage wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

Bij verhindering graag 24 uur van te voren afzeggen. Zeg je na die tijd af, wordt het consult in rekening gebracht. De kosten worden dan niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

 

Contact

Wil je met mij in contact komen? Mail dan naar info@diannevanas.nl.